Logo Sar Cultural

Art Menadżer Agencji "Sar Sargsyan Cultural Entertainment" Saribek Sargsyan został zaproszony jako członek jury w Finale Krajowych Eliminacji do Międzynarodowego Festiwalu "Słowiański Bazar" w Witebsku, który odbywa się 6 marca w teatrze "Capitol" w Warszawie. Organizatorami Krajowych Eliminacji do XXVIII Międzynarodowego Konkursu Wykonawców Estradowej Piosenki „Witebsk 2019” jest Stowarzyszenie Kulturalne "Słowiańska Dusza" przy współpracy ze Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód i Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie.