mariusz kisielewskiJęzykoznawca i kulturoznawca germański, muzyk, pedagog, charyzmatyczny nauczyciel, tłumacz i konsultant językowy w dziedzinach: kultura, sztuka, medycyna, autor 9 książek w zakresie nauczania języka i kultury krajów niemieckojęzycznych, a także współautor słowników polsko-niemieckich i niemiecko-polskich w wydawnictwach Langenscheidt i Berlitz. Jego projekt edukacyjny (książka + CD) pod nazwą „Niemiecki ze Steffenem” Katedra Teorii Języków i Akwizycji Językowej Uniwersytetu Warszawskiego oceniła jako najbardziej prestiżowy polski projekt do nauki języka niemieckiego.

Współpracował z Towarzystwem Polonia (Wspólnota Polska) jako nauczyciel kultury i języka polskiego dla Polonii niemieckojęzycznej. Przygotowana przez niego grupa dzieci i młodzieży polonijnej zdobyła 1. miejsce w ogólnoświatowym Konkursie na znajomość kultury i języka polskiego pod nazwą „Znam ojczyznę moich przodków”.

W Zespole Szkół „Bednarska” w Warszawie jest znany ze stworzenia autorskiego programu dydaktycznego wraz z metodą wertykalnego nauczania języka przez kulturę „Niemiecki XL”, który został objęty patronatem Rządu Republiki Federalnej Niemiec oraz Niemieckiej Komisji UNESCO. Od wielu lat jest współautorem i organizatorem seminariów kulturalno-naukowych dla polskiej młodzieży w Berlinie pod nazwą „Młody Berlin”.

W centrum jego zainteresowań i aktywności zawodowych leżą podejście kontrastywne, kognitywne i interkulturowe. Od ponad 30 lat angażuje się na rzecz dialogu polsko-niemieckiego, edukacji historycznej i edukacji dla pokoju.

Jest założycielem, właścicielem i dyrektorem zarządzającym Agencji Artystycznej „Sar Sargsyan Cultural Entertainment”, a także współpomysłodawcą i dyrektorem zarządzającym Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Wokalnego VISTULA SOUNDS Ciechocinek. Kujawsko-Pomorskie.

 

naukaniemieckiego pl